Er zijn op het ogenblik geen storingen/omleidingen bekend.