Waarom?

Onze buurtbussen worden bestuurd door vrijwillige chauffeurs, zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Van de Provincie krijgen we alleen een bijdrage in de bestuurskosten.
Om onze chauffeurs te bedanken organiseren we jaarlijks een dagje uit voor hen en hun partner; tevens geven we ze een goed gevuld kerstpakket. Daar is natuurlijk geld voor nodig en dat wordt bijeengebracht door de sponsors, die hiervoor een reclamesticker op de bus krijgen.

Hoe?

Een bedrijf dat ons wil sponsoren is van harte welkom! Men kan hiervoor contact opnemen met de PR-man van de vereniging (zie hieronder). Hij maakt een afspraak over de grootte van de sticker en de plaats op de bus(sen); de kosten beginnen bij ca € 200 per jaar. Een en ander wordt contractueel vastgelegd, in principe wordt het sponsorschap voor drie jaar aangegaan.
Van het aangeleverde bedrijfslogo wordt een sticker gemaakt en op de afgesproken plaats op de bus geplakt. De kosten van de sticker zijn voor de buurtbusvereniging.

Resultaat

Mensen zien uw reclame 12 uur per dag tussen Eerbeek en Brummen of tussen Eerbeek en Zutphen op de bus staan. Vergeleken bij een advertentie in een krant is dit aanzienlijk doeltreffender! Bovendien geeft het blijk van uw betrokkenheid bij een sociaal gebeuren als de buurtbus
Uw naam en een link naar uw website worden op onze site vermeld. Ook in ons jaarverslag worden alle sponsoren vermeld.
De inkopen voor de kerstpakketten doen we natuurlijk (waar mogelijk) bij onze sponsoren.

Meer weten?

Neem contact op met Koos Onel.