April 2017: Martha stopt na 30 jaar als voorziter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dit jaar stopte Martha als bestuurslid. Ze was niet herkiesbaar. Dat zal even wennen zijn! Maar gelukkig blijft ze wel chauffeur.

Foto's: Joyce van Heerden

Onze vertrekkende voorzitter
HTOV ALV
ALV bezoekers
Meer ALV bezoekers
Afscheid met cadeautjes
De man achter de voorzitter
Toespraak
Toespraak
We nemen afscheid van onze voorzitter
Een foto van... een busje
Natuurlijk waren er bloemen
Een treurwilgje als symbool
Laatste woorden
Voorzitterswissel
 • Onze vertrekkende voorzitter
 • HTOV ALV
 • ALV bezoekers
 • Meer ALV bezoekers
 • Afscheid met cadeautjes
 • De man achter de voorzitter
 • Toespraak
 • Toespraak
 • We nemen afscheid van onze voorzitter
 • Een foto van... een busje
 • Natuurlijk waren er bloemen
 • Een treurwilgje als symbool
 • Laatste woorden
 • Voorzitterswissel