Er zijn op 't ogenblik geen omleidingen bekend.

Lees meer...

Het centrum van Eerbeek is prachtig geworden, maar... er waren wel heel veel verkeersdrempels verschenen rond het Stuijvenburchplein.

Een deel van die drempels wordt weer verwijderd. Van maandag 7 november tot (naar verwachting) vrijdag 18 november wordt het centrum van Eerbeek daarvoor afgesloten.
Onze bussen gaan dezelfde omleidingsroute volgen als vorig jaar. We rijden niet meer over de Stuijvenburchstraat, maar "achter langs", door de Groeneweg en de Derickxkamp.

De halte Offenbachstraat (Spoorzicht/Jumbo) is verplaatst naar een tijdelijke halte aan de Bernstein (naast de Primera).

De halte Centrum (Plus/Sprengenland) is verplaatst naar de halte van lijn 504 aan de Derickxkamp bij de Beekwal.

Een uitgebreide omschrijving met een kaartje van de omleiding is te vinden in ons bericht over de vorige afsluiting: Afsluiting Centrum Eerbeek.